«I am…»

Øvelsen som beskrives i denne artikkelen kan øke nivået av oppmerksomhet og gi deg en fornemmelse av sinnsro. Jeg skriver om egne opplevelser og det er ingen garanti at alle andre vil oppleve det samme som meg.

Jeg er…

Ordene ”Jeg er” virker å være de mest kraftfulle ord vi har i språket. Det er som en kommando vi kan bruke for å tiltrekke oss oppmerksomheten til universet.

Summen av alt som er kan forstås som energi, og denne energien kan for enkelhets skyld kalles universet. Dersom vi forestiller oss universet som en meny full av alt vi kan ønske oss og våre ønsker bestilles ved å gi dem oppmerksomhet, trenger vi å uttrykke våre ønsker.

Kommandoen til universets kelner virker å være ”jeg er”, etterfulgt av hva vi ønsker å bestille. Det vi legger til etter disse ordene forteller universet hva vi ønsker å fylle øyeblikket med, hva vår neste bestilling skal være.

Det du velger å være

Ordene ”jeg er” benyttes foran affirmasjoner for å programmere det underbevisste sinn. Vi kan programmere sinnet med det vi ønsker å ha, gjøre og være, hvor det viktigste er hva du ønsker å være. Det du velger å være manifesterer seg i det du gjør, og det du gjør skaper resultatene du får. Derfor er det du velger å være det viktigste av dine ønsker.

Alt som etterfølger ordene ”jeg er” kan fungere som en bestilling til universet. Hva vi velger å legge til ordene skaper en vibrasjon som sendes ut fra deg i form av en bestilling.

Dersom du ønsker være ærlig kan du benytte affirmasjonen ”Jeg er ærlig”. Det garanterer ikke at du vil være ærlig, men det øker sannsynligheten for at du vil tenke deg om en gang til neste gang du står i et valg som pirker borti denne egenskapen. Når du står foran speilet å forteller sjefen at du er ærlig, vil det enten synge innvendig eller krølle seg i magen.

Dersom du er ærlig, vil dine handlinger være ærlige. Er du på butikken å handler og får igjen for mye penger kan du velge å være ærlig eller uærlighet. Er du ærlig vil du kanskje levere tilbake pengene. Er du uærlig vil du kanskje putte dem i egen lomme. Dermed har det du er (ærlig), manifestert seg i det du gjør (gir pengene tilbake) og gitt deg resultat (en meget god følelse). Andre resultater av din ærlighet kan være et hjertelig takk, et vennlig smil og respekt.

”Jeg Er…”

Når ordene ”jeg er” blir uttalt eller tenkt, skapes et tomrom, en stillhet etter ordene. Det er som et øyeblikk av klarhet, et øyeblikk av bevisst oppmerksomhet kommer til deg. Det er som om det skjerper tilstedeværelsen og skaper ett gap i øyeblikket, det blir stille på en måte.

Om du er alene hjemme eller i skogen for deg selv kan du si høyt ”Jeg Er…” uten å legge inn noen bestemt bestilling. Du kan lytte oppmerksomt til hva som skjer når du kun sier ordene ”jeg er”. Gi din fulle oppmerksomhet til det som er mellom ordene. Det er som om det åpner et landskap i oppmerksomheten, en form for stille oppmerksomhet.

 Indre ro og stillhet 

Dersom du sier disse ordene høyt, eller tenker dem i stillhet vil du skape et rom i øyeblikket. Du vil øke tilstedeværelse og oppmerksomheten forbedres. Det kan skape en indre ro og stillhet, nøyaktig det øyeblikket du trenger for å øke oppmerksomheten tilstrekkelig.

Gi ordene en nysgjerrig oppmerksomhet og det virker som om universet stopper opp og venter i spenning på din neste bestilling. Det blir et tomrom i øyeblikket, en pause i tiden mellom deg og alt som er.

Denne øvelsen kan øke nivået av oppmerksomhet og bevissthet. Det er som om et landskap rundt oss åpnes, nesten som et fullt tomrom. Som om universet bare venter på ditt neste ord.

Emosjonenes natur

Begrepet emosjon beskriver en følelsestilstand som involverer både kognitive (tanke, forestilling, minne, fortolkning), fysiologiske (kroppslig) og atferdsmessige reaksjoner til hendelser. Vi er alle utstyrt med positive og negative følelser vi bruker for å overleve fare, tilpasse oss situasjoner og kommunisere. Hendelser vi opplever uttrykker vi gjennom våre følelser. Når vi blir utsatt for en hendelse (innenfra eller utenfra) skjer det en følelsesrespons som kommer til uttrykk kroppslig og får oss til å handle. Finnes det følelsesresponser som er universelle og felles for alle mennesker på tvers av kulturer og kjønn? I denne artikkelen skal jeg forsøke å gi en diskusjon rundt dette spørsmålet.

 

En grunnleggende emosjonsmodell og emosjonens natur

Hele ideen om hvordan følelsene våre er utviklet bygger på evolusjonsteorien om tilpassning til miljøet. For å løse problemstillingen vil jeg trekke på ideen at det finnes en grunnleggende emosjons modell som alle emosjoner stammer fra. Det er ingen konsensus om hvor mange emosjoner som er grunnleggende og hvilke disse er, men det er enighet om at de finnes.

Jeg vil ta utgangspunkt i emosjonenes natur som forklarer hvordan våre følelsesmessige tilstander har fire felles kjennetegn. Disse kjennetegnene er først at det finnes stimulus i forkant av en emosjon. Denne stimulusen blir vurdert og skaper en følelsesmessig respons. Deretter uttrykker kroppen en fysiologisk reaksjon til den følelsesmessige responsen og til slutt har vi atferdsmessige tendenser (uttrykksfulle eller medvirkende).

Vurderingsteorien (appraisal theory) til Lazarus sier at samme situasjon kan resultere i ulike emosjoner hos mennesker. For at en følelse skal finne sted må det være en kognitiv aktivitet først. Eksempelvis kan glede uttrykkes med gråt hos noen og latter hos andre, dette henger sammen med kognisjonen som blir gjort i forkant av følelsen i følge Lazarus.

 

Bilkjøring og emosjonens natur

Det argumenteres for grunnlegende emosjoner i mye litteratur og to følelser det virker å være enighet om er ”sinne” og ”glede”. En tenkt situasjon i bilkø på vei til en avtale, trafikken stopper opp og avtalen er om få minutter. Vurderingen som gjøres av denne situasjonen er betinget av flere faktorer som arv og miljø. De som vurderer situasjonen som en hindring vil skape en følelsesmessig respons med sinne. De som vurderer situasjonen som en mulighet vil reagere følelsesmessig med glede. Kroppens fysiologiske reaksjon til sinne er helt ulik kroppens reaksjon på glede. De som reagerer med sinne vil kanskje sitte mer oppreist og ”alert”, den som reagerer med glede vil lene seg tilbake i bilsete og slappe mer av. Adferden vår blir derfor helt ulik. Den sinte vil kanskje sette på noe aggressiv hard metall og forsøke å presse seg forbi og tute. Den med en gledes reaksjon vil kanskje vri opp noe klassisk harmonisk musikk, smile og ta det helt med ro. Sannsynligvis vil begge komme frem omtrent samtidig. Den ene med hode fullt av irriterende og sinte tanker, den andre med et harmonisk sinn. Eneste forskjellen i disse to utfallene er kognisjonen som ble gjort for å vurdere hendelsen.

Emosjonens natur virker å være lik for alle mennesker uansett kultur og kjønn. Det som kan være ulikt er hvordan vi er lært opp til å reagere på hendelser. Det kan være ulike normer for bilkjøring i ulike deler av verden som vi har lært oss gjennom tilpassing til miljøet. De kjemiske prosessene som stimuleres i hjernen kan også påvirke hvordan vi forholder oss til situasjonen, noen mennesker trives med ”rushet” som settes i gang av en sinne reaksjon, andre kan trives med de mer harmoniske stimuleringene. Derfor tolker jeg det slik at vi er ulikt disponert gjennom arv og miljø.

 

Avslutning

Det virker å være vår vurdering av en situasjon som preger den følelsesmessige respons. Den følelsesmessige responsen vi reagerer med kommer til uttrykk fysiologisk først og deretter som en handling. Derfor vil situasjoner vi vurderer til å være noe bra komme til uttrykk med helt andre handlinger enn de vi tolker som noe dumt.  Selv om vi kan reagere ulikt på samme situasjon betyr ikke det at vi ikke kan ha tilgang på de samme følelsene.

Vi mennesker er disponert til å vurdere situasjoner ulikt og ut fra vår vurdering skapes den følelsesmessige responsen. Graden av følelse vi opplever (her sinne eller glede) avhenger igjen av de samme faktorene, arv og miljø. Til spørsmålet i problemstillingen tolker jeg det slik at vi responderer ulikt til samme situasjon på tvers av kulturer. Selv om vi responderer ulikt finnes det følelser som kan være universelle og vi gjenkjenner dem hos hverandre. Selv om vi reagerer ulikt vil vi kjenne igjen forskjellen mellom en person som er glad og en som er sint uavhengig av hvilken situasjonen som var i forkant av det følelsesmessige uttrykket.

 

Lykke!

Om du ønsker en dyp og varig følelse av glede og velvære kan det være lykke du søker. I følge ordbok definisjonen på lykke er det en dyp og varig følelse av glede og velvære. Det virker som noe grunnleggende i vår natur å søke etter en slik dyp og varig følelse, Vi ønsker vel alle å ha det godt og føle det bra?

Vi virker å være mest lykkelig når vi glemmer oss selv i samspill med andre. Når vi tar i bruk en mulighet til å bruke våre evner. Når vi er i det vi gjør med hele oss, gir slipp på oss selv samtidig og bidrar med oss selv i situasjonen. For meg er dette som å glemme tid og sted å kun være i det jeg gjør. Vi virker å være opptatt av øyeblikket og det som befinner seg i det når vi er lykkelige, ikke fortid eller fremtid.

Ord som kan beskrive lykke vil være glede, kunnskap, indre styrke, frihet, kjærlighet, takknemmelighet, Lidenskap, entusiasme og iver. Vi snakker om gode følelser som er høyt oppe på den emosjonelle skalaen. Se innlegget «Vibrasjonen til følelsen» for å se forslag på den emosjonelle skalaen. Grunnleggende virker lykke å dreie seg om sanselige gleder, moro og tilfredshet, men også en form for undring og ekstase. I følge Aristoteles finnes det tre former for lykke.

  1. Lykke kan være et liv i lyst og fornøyelser. Dette kan vi kalle det nytende livet, hvor vi søker sanselige gleder og tilfredstillelse.
  2. Lykke kan være et  liv som fri og ansvarlig borger. Dette kan vi kalle det gode liv, hvor vi gjennom arbeid eller andre måter søker å bruke våre evner og kvaliteter.
  3. Lykke kan være livet som forsker og filosof. Dette kan vi kalle det meningsfulle livet, hvor vi søker å kjenne oss selv med våre evner, kvaliteter og styrker. Vi søker å bruke disse evnene, kvalitetene og styrkene til tjeneste for noe større enn oss selv. Det som er bra for oss, er bra for meg. Vi søker å være i tjeneste for andre.
Dersom du velger bevisst å søke lykken kan du skape et mer meningsfullt liv, eller du vil finne tilfredshet i det livet du allerede lever. Etter i dag kan du plassere deg selv å lettere søke og finne lykke. Gjennom Aristoteles kan vi se at vi faktisk lever lykkelige liv, eller at vi er i stand til å gjøre det. Uansett hva vi fyller tiden med, kan vi være lykkelige!

Å gå på glødende kull

Hvorfor velger mennesker å gå på glødende kull og hva har det med personlig utvikling å gjøre? Det virker helt imot hva vi tror er mulig å gjøre, gå på disse varme trebitene. Glødende kull er jo tross alt meget varmt og huden vår kan være skjør mot denne varmen.

Jeg var nylig på NordEuropas største festival innen åndelig og personlig utvikling. En av aktivitetene som var tilgjenlig var nettopp å gå på glødende kull. Det var samlet flere hundre barn og voksne som ønsket å tøye sin forestilling om hva som er mulig og samtidig skape en bedre verden.

Innen vi skulle gå over glødende kull ble vi bedt om å finne frem våre store ønsker og visjoner for livet. Vi ble veiledet til å finne frem hva vi drømmer om å være, ha og gjøre i livet. Jeg selv tok frem drømmen om et sted hvor ungdom får lov å være seg selv i et trygt miljø og hvor de kan utvikle seg selv til sin beste utgave. Du kan lese mer om visjonen og metoden jeg bruker for å manifistere denne visjonen i den gratis e-boken Slik får du 2012 til å bli ditt beste år.

Når visjonen var tydelig i mine tanker skulle vi sette oss ned å dele den med et annet menneske. Bare det å uttrykke mine drømmer om livet og fremtiden verbalt med et annet menneske var med å forsterke virkeligheten av drømmene.

Med en klar visjon i våre sinn var vi klare for å ta skrittene over glødende kull. Dersom det var mulig å bevege seg over glødende kull uten å brenne seg, må vel alt være mulig. Det er den følelsen jeg hadde like før vi skulle bevege oss over glødende kull. Med en tydelig og klar oppfattelse av hva jeg drømmer om i livet og en fullstendig tro på at det er mulig var jeg klar til å gi troen en erfaring av at ting som virker umulig faktisk kan være mulig.

Spenningen i kroppen steg i takt med lyden fra trommer og de flere hundre som var møtt opp på denne festivalen. Frykten for å feile var tilstede i meg. Jeg kjente den igjen og denne frykten har holdt meg tilbake så mange ganger i livet. Jeg sto sammen alle disse mennskene som også hadde sine frykter og begrensninger. Mange av oss var klare til å gi slipp på vår frykt og ha tillitt til prosessen. Ved å gå over glødende kull og trosse min egen frykt for å mislykkes var det som om noe i meg slapp å jeg ble frigjort fra tidligere begrensninger. Selvfølgelig er det mulig for oss alle å leve et fantastisk liv hvor alle våre drømmer blir til virkelighet.

Denne virkeligheten er tilgjengelig for deg også, du trenger ikke gå på glødende kull for å erfare deg selv som alt du er. Jeg kan fortelle deg i dag at du er klar. Klar til å drømme og leve ut hele deg og alt du er. Det finnes ingen grenser for hva du kan være, ha og gjøre. Den eneste begrensingen er deg selv. For meg er det frykten som har holdt meg tilbake. Denne frykten som bare har vært en illusjon la jeg fra meg og jeg er her for å fortelle deg at dette er din tid, det er ditt liv og du kan leve livet ditt her og du kan leve det nå.

Tilstedeværelse

Tilstedeværelse i øyeblikket kan være en nøkkel for din velvære og suksess. Når vi er fullstendig tilstede virker det som livet fungerer mere intuitivt. Med tilstedeværelse og oppmerksomhet til øyeblikket og det vi gjør, skaper vi bedre resultater.

Å treffe mennesker som er fullstendig tilstede gir en god opplevelse, det virker som en deilig gave. Når vi er her og nå, blir vi istand til å gjøre mer og det blir mer kvalitet i det vi gjør. Tilstedeværelse kan også være med som en kvalitet når bevissthet skal diskuteres.

Å være tilstede i det du gjør, når du gjør det er en kvalitet som Brendon Burchard hevder suksessrike mennesker har til felles. Se bloggposten Brendon Burchard gir bort sin nye bok The Charge Gratis! og sikre deg ett gratis eksemplar av boken han gir ut. Å være tilstede betyr i mine øyne å gi oppmerksomhet til det du foretar deg. Gi slipp på alle tanker om fremtid og fortid, vær tilstede her og nå.

Måter å finne tilstedeværelse på kan være noe så enkelt som å se på tingene i dine omgivelser og finne noe du er takknemmelig for. Når du finner ting du er takknemmelig for kan du gi den tingen din fulle oppmerksomhet. Føl takknemmeligheten. Vil du lese mer om takknemmelighet, kan du se bloggposten Takknemmelighet.

En annen teknikk jeg benytter veldig ofte er hva jeg kaller for «dotid». Jeg finner et sted hvor jeg kan være alene og uten forstyrrelser, på en offentlig toalett eller hvor det måtte egne seg best for deg. Jeg puster dypt mens jeg teller til ti. Når det kjennes som de øvre ribbeina strekker seg puster jeg sakte ut igjen mens jeg teller til ti. Gjør dette tre ganger og tilstedeværelsen øker på under ett minutt 🙂

Det som skjer når du øker tilstedeværelsen er at du får gjort tingene du skal gjøre mere effektivt. Din intuisjon blir forsterket. Du føler deg bedre og vil ta bedre avgjørelser. Andre vil merke din tilstedeværelse som noe behagelig. Du blir i stand til å gi oppmerksomhet til det som skjer her og nå. Du kan finne indre ro og tiltrekkningskraften din øker. Det virker lettere å tiltrekke mennesker, steder og ting som vil bringe deg fremover i livet når du er tilstede i nuet.

Hvordan teknikker bruker du for å øke din tilstedeværelse?

 

Livets indre påvirkning

Hvorfor i det hele tatt tenke over hvordan vi påvirkes innenfra?  Hvordan jeg har det innvendig speiler seg ofte i min ytre verden. Har jeg et rolig å balansert indre, vil verden i mine øyne se rolig og balansert ut. Det virker som vi er påvirket av vår indre tilstand i mye større grad enn hvordan vinden blåser i våre liv. Jeg kan påvirke andre mennesker, men jeg har ingen kontroll over hva de faktisk tenker, sier eller gjør. Det eneste jeg har kontroll over er hvordan jeg velger å forholde meg til det.

Det virker som vi mennesker lever i to verdener som speiler hverandre. Det er mulig å si vi lever i en indre og i en ytre veden. For å lese om vinden som blåser rundt oss, kan du se posten: Som en reise på havet. Den ytre verden har sin egen vind og hvordan vi forholder oss til denne vinden avgjøres i vår indre verden. Vi påvirkes av vår mentale tilstand, hvordan vi føler oss. Føler vi det bra innvendig er sannsynligheten stor for at verden rundt oss oppleves som et bedre sted.

For å komme i kontakt med vår indre stillhet, vårt indre rom må vi først begynne å søke etter dette stille stedet. Det er mange veier å komme dit vi ønsker og sånn er det også med den indre stillheten. Det finnes mange måter å søke stillhet på. Men, det de fleste er enige om er at det er et rolig sted hvor det føles bra å være. Ergo, vi trenger å slappe av i kropp og sinn å gi tankene en liten pause. Jeg selv opplever det som effektivt å gi åndedrettet oppmerksomhet. Når jeg puster lar jeg bevisstheten gå til ånderettet. Jeg setter meg ned i en behagelig stilling, lukker øynene å legger merke til min egen pust.

Det er mange som finner det nyttig å søke en indre stillhet. Har vi det rolig innvendig blir vi bedre rustet til å møte hverdagens vind. Med indre stillhet møter vi lettere opp i våre egne liv og fylles med kjærlighet. Kjærlighet er en deilig måte å bli møtt med. Mennesker som møter meg med et stille sinn og i en kjærlig tilstand er jeg takknemmelighet for å omgås. Det er veldig behagelig å omgås mennesker med et kjærlighetsfullt og takknemmelig sinn, enig? Har du noen erfaringer med en søken innover etter stillhet?

Livets ytre påvirkning

Det virker innlysende at vi blir påvirket underveis i livet. Vi omgås andre mennesker sine tanker og ideer. Vi tilegner oss kunnskap fra bøker og andre medier. Vi får erfaring gjennom å leve og vi er hele tiden under utvikling. Det virker umulig å unngå påvirkning. Hele tiden omgås vi mennesker, steder og ting som preger vårt syn på livet.

Vi beveger oss i den retningen vi forestiller oss, og vi har en forestilling om det vi utformer og designer i våre tanker. Dette betyr at vi alle har muligheten til å forme vår egen unike livsopplevelse. Vi er født inn i denne verden som skapende vesener, utstyrt med følelser som korrigerer oss underveis på reisen. Som nevnt i posten Mannskapet vi har med oss, har vi alle med oss mennesker i livet som er med å påvirker våre valg.

Noe av dette mannskapet er med fra en havn til en annen, andre er med over lengere strekninger, noen kommer ombord ved spesielle anledninger og innimellom kan vi ha med oss en blindpassasjerer. Veldig få av de som er ombord blir med hele veien i livet. Mannskapet vi kaller vår indre kjerne er de mennesker som er med hele veien. Disse kan være foreldre, barn, en kjær venn eller kanskje en ektefelle. Mannskapet ombord er uansett reisestrekning de som hjelper oss fremover i livet.

Hvilke tanker tilfører mannskapet deg, hva får de deg til å lese, se på tv og prate om? Hva får de deg til å tenke? Hva får de deg til å føle? Når du har fått klarhet i hvem du omgås og hvordan de påvirker deg, er du klar til å ta et stort spørsmål om du ønsker å vurdere mannskapet du har med deg. Du kan spørre deg selv om du synes denne påvirkningen er okei.

Finner du noen ombord som påvirker deg til å reise et annet sted enn hva du innerst inne føler er riktig, kan det være en ide å bytte dette manskapet ut. For hvordan skal du komme deg dit du vil i livet dersom du hele tiden lar deg påvirke av negative mennesker som vil du skal reise et helt annet sted enn du ønsker selv?

Det virker å være to grunnleggende ting som er med å påvirke våre liv. Det ene er de bøkene vi leser, hva vi velger å putte inn i tankene våre. Den andre er de menneskene vi omgås, det mannskapet vi har ombord.

Dersom du velger å bytte ut mannskap kan du endre på seilene dine så du kan få mere vind i dem og du begynner å bevege deg i større fart mot dine drømmer og begjer. Når du har fått fart i seilene er det viktig for din egen del at du er på vei i en retning du ønsker og begjærer for fremtiden. I den gratis e-boken Slik får du 2012 til å bli ditt beste år, gir vi deg konkrete metoder og verktøy for å få netopp dette til.

Som en reise på havet

Det virker som livet kan sammenlignes med en reise på havet, hvor vi alle er som små seilbåter. Havet ligger åpent for oss alle og vi kan reise nøyaktig hvor vi setter vår kurs. Ombord i seilbåten setter vi kursen dit kapteinen forestiller seg båten skal reise. Sånn virker det å være med oss mennesker også, Vi beveger oss i den retningen vi gir oppmerksomhet. De tingene vi gir oppmerksomhet er jo det vi får mer av i livene våre.

Ute på havet blåser den samme vinden på oss alle, de samme utvendige forutsetningene er tilstede. Når den samme vinden blåser på oss alle og vi reiser i ulike retninger må det være noe annet enn vinden som avgjør hvilken havn vi kommer til. Det virker som det handler mer om hvordan vi setter våre seil, hvordan vi velger å forholde oss til det som skjer enn hvilken vei vinden blåser.  Hvordan vi setter våre seil må være det som avgjør hvilken havn vi ankommer. Vi kan derfor bruke vår erfaring til å sette bedre seil i dag enn vi gjorde i går. Et godt spørsmål å stille seg selv; Hvis du kan gjøre livet ditt til noe bedre, burde du da gjøre det?

Det første vi trenger når vi skal sette våre seil, er å vite hvor på kartet vi er. (Hvordan ser det ut i livet ditt i dag? Hvor gammel du er, din sosiale status (barn, samboer, ektefelle, enslig). Netto formue og brutto inntekt. De oppgaver du bruker mesteparten av tiden på, hvilke nye ting du lærer i løpet av en dag. Alle de ting som kan beskrive deg, hører med på kartet). Hvordan ser livet ditt ut om du skulle beskrevet det med dine egne ord?

Når du har kartlagt og bevisstgjort deg selv på din egen status, kan du stille deg følgende spørsmål… Er dette slik jeg vil ha det, trives jeg med dette livet?

Gjør du denne øvelsen, blir du i stand til å sette bedre seil i dag, enn du gjorde i går. Med en bevisstgjøring får du muligheten til å være kaptein i ditt eget liv. Du får muligheten til å vokse som menneske og tiltrekker deg de tingene du ønsker livet skal inneholde.

Velkommen til den første dagen i resten av ditt liv!

 

Å leve i livets valg

Det er sånn med livet at det består av en rekke valg. Hele tiden og i alle situasjoner står vi ovenfor valg. Vi velger hvordan vi setter våre seil og dermed forholder oss til virkeligheten. Vi kan velge den ene eller den andre veien, men uansett er det vi som velger. Det kan virke som vi gjør valg helt uten å tenke oss om og handler på ren impuls. Andre ganger bruker vi tiden godt å gjør et veloverveid valg. Uansett hva som skjer i livet står vi ovenfor valg. Vi må velge hvordan vi skal sette våre seil og forholde oss til den vinden som blåser.

Valg er å ta en beslutning eller sagt på en annen måte, å bestemme oss for noe. Gjennom dagen står vi ovenfor ulike valg og vi må velge mellom alle mulighetene. Vi kan velge å stenge oss ute fra det som skjer å reise innover i et forsøk på å stenge verden ute. Vi stenger oss inne med våre tanker og følelser. Andre ganger velger vi å stå i følelsene og tankene vi måtte ha. Vi velger å møte vinden som livet fører med seg og møter livet med de menneskene vi har ombord.

Når vi skal ta ett valg kan det være en fordel å vite så mye det er mulig om alternative konsekvenser dette valget kan føre med seg. Om vi velger å gå inn i oss selv i et forsøk på å stenge resten av verden ute, velger vi kanskje en vei som tilsynelatende ser enkel ut. Om vi velger å forholde oss til de tanker og følelser som måtte dukke opp kan det kjennes smertefullt med en gang. All erfaring sier meg at livet blir bedre når jeg tørr stå i de følelsene jeg lar omgivelsene produserer i meg.

En måte å kartlegge mulige konsekvenser er med penn og papir. Jeg liker å tenke på papiret og notere ned alle mine tanker og følelser. Jeg bevisstgjør meg selv og tar en titt på vinden som blåser og havets krusninger. Det er mulig å føle det bedre, for så å føle det enda bedre. Det er mulig å være lykkelig å leve i kjærlighet. Selv når det kruser på havet å det blåser i seilene. Men først må du være ærlig. Du trenger å se på vinden som den er og se deg selv. Du trenger klarhet i hvordan vinden blåser og hvordan du som kaptein vil forholde deg til denne vinden.

Dersom du velger å stå i følelser og ubehagelige tanker kan dette hjelpe deg på veien til å føle det bedre. All erfaring i eget liv forteller om de gangene jeg har hatt størst vekst. Det er når jeg har hatt styrke og mot til å stå i mine følelser. Jeg har valgt å se på livet som det er og forholde meg til alle de ytre omstendighetene som påvirker mitt indre liv. De dagene jeg starter morgenen på en fin måte og avslutter kvelden på en fin måte blir alt i mellom så mye bedre. I dag velger jeg å leve med mine følelser. Jeg er et menneske som noen ganger opplever smerte, andre ganger glede. Vi er mennesker med følelser og valg som kan fylle dagen med alle de gode øyeblikkene som er å finne på havet.

 


Et takknemmelig sinn

Med ett takknemmelig sinn gjør du dagen til ett bedre sted å være. Du kan oppleve dagens gjøremål bli lettere å gjennomføre. De menneskene som omgås deg vil også oppleve din takknemmelighet som en god følelse. Ting du foretar deg kan oppleves med letthet og det virker enklere å holde fokus med et takknemmelig sinn. Det blir bedre å være der du er, når du er der.

Ett takknemmelig sinn er ett hode fullt med glade tanker. De tingene du tenker på tenker du på med glede og i takknemmelighet. Du føler takknemmelighet for det du har, eller det du ønsker å ha. Med takknemmelighet til det du har eller ønsker å ha, gir du tingene glede og en god oppmerksomhet. Dette er ett sted hvor man ønsker å være. Det er deilig å omgås takknemmelige mennesker.

Når du gir en takknemmelig oppmerksomhet til mennesker, følelser eller andre ting i livet ditt vil disse tingene trives mye bedre. Du begynner å finne takknemmelighet til noe i livet og dermed øker vibrasjonen til følelsene dine. Takknemmelighet tiltrekker seg takknemmelighet. Når du først begynner på denne oppadgående spiralen, vil du oppleve mer og mer takknemmelighet for flere og flere ting.

Når du flommer over av takknemmelighet vil du oppleve en stor letthet som bruser i kroppen. Det er uttrolig deilig å bevege seg rundt i livsopplevelsen med et takknemmelig sinn. Opplevelser, steder, ting og mennesker med takknemmelige vibrasjoner vil komme til deg og fylle livsopplevelsen med takknemmelighet. De tingene du vibrerer virker universet å respondere på. Tanker om gode følelser utstråler vibrasjoner som tiltrekker seg tanker og følelser med lignende vibrasjoner. Jeg ønsker deg en fin og takknemmelig dag.