Hvor kan bevisstheten være lokalisert?

I middelalderen trodde man bevisstheten var noe som hørte hjertet til. I dag tror vi den sitter i hjernen, men vi vet jo ikke hva vi ikke vet. Så hvor er bevisstheten lokalisert i kroppen?

Kanskje er det slik at hjernen er en sender og mottaker av frekvenser, hvor bevissthetens oppgave er å ta inn disse «signalene».

Eller kanskje er bevisstheten lokalisert i sjelen, eller en kombinasjon. Hvilke tanker har du om hvor den kan være plassert?

Hva om vi deler bevissthet inn i to nye kategorier. Den ene som en aktiv bevissthet, den andre som en passiv bevissthet. I den aktive bevisstheten foregår tenkning og refleksjon. Her kan fornuften og følelsene eksistere og det er her vi tar avgjørelser. I den passive bevisstheten (den bevisstheten vi ikke legge merke til at vi er bevisst på), vil intuisjon holde til. I denne delen kan det være sending og mottak av hjernebølger foregår.

At bevissthet skal være så vrient å definere å få tak i. Hva vil det bety om vi viste hvor den er lokalisert i kroppen, vil det ha noen praktisk betydning for det å være ett menneske? Spiller det egentlig noen rolle om den hører hjemme i hjertet eller hjernen, eller om det er en kombinasjon. Det er flere ulike teorier som er utviklet og diskutert om bevissthet og det alle virker å være enige om, er at vi har bevissthet.

Eller kanskje vi er bevissthet. Hva føler du er mest riktig, at du har en bevissthet, eller at du er bevissthet?