Hva er da bevissthet?

Det er ganske rart hvor vanskelig det er å forklare bevissthet. Det sikkert alle som stiller spørsmål om bevissthet vil være enige om er at vi har det, vi har bevissthet. Men, siden det er noe vi har, hvorfor er det da så vanskelig å forklare hva det er. Det virker som vi har bevissthet for å kunne oppleve verden som vi gjør. Uten bevissthet ville vel ingenting av det som skjer rundt oss kunne bli oppfattet.

Det første ordet som dukker opp hos meg når det snakkes om bevissthet er oppmerksomhet. Men det å gi oppmerksomhet til noe eller noen gjør at jeg fokuserer oppmerksomheten mot den tingen eller det mennesket, men det er jo ikke bevissthet, hemm. Bevissthet virker å være det som gjør at jeg er i stand til å gi noe oppmerksomhet.

Vi får prøve en annen vinkling. Hva om bevissthet er noe som kun kan oppleves i førsteperson, at det rett og slett er en opplevelse. Jeg kan jo ikke være bevisst for noen andre enn meg selv, derfor virker det umulig å prate om bevissthet i tredjeperson. Bevissthet kan da virke å være noe jeg selv opplever å ha. Ergo så opplever jeg å være bevisst, eller?

I filosofien snakkes det om bevissthet som en form for qualia. Qualia sier noe om hvordan det føles å ha en opplevelse. Ergo snakker filosofien om følelser, det at vi er i stand til å føle. For uten følelsene ville vi da vært like menneskelige? Bevissthet kan vi si er en del av det å være et menneske. Et menneske er i stand til å oppleve følelser. Det kan tolkes at det å kunne ha en opplevelsen er en følge av at vi har bevissthet.

Vi opplever verden fra ett begrenset perspektiv og alle mennesker virker å være subjekter. Det virker umulig å vite hvordan et annet menneske sin subjektive opplevelse av verden oppleves. Jeg kan kun oppleve verden fra mitt ståsted, med min egen bevissthet. Det må derfor være noe som er en del av mennesket, en del av den essensen som er oss.

Er jeg helt på bærtur, eller virker dette logisk?

Hvordan vil du beskrive din egen bevissthet?

The Angel Inside

The Angel Inside er en fengende og underholdende novelle med både lærdom og innsikt. Den er lettlest med få sider og motiverer til å skape et rikere liv. Den kan fungere som veileder til å finne formål i livet og viser hvordan man blir kvitt «forstyrrende» elementer som holder en tilbake. Bakerst i boka oppsummerer forfatteren, Chris Widener alle innsiktene med spørsmål du kan bruke til å forbedre ditt liv og finne engelen som bor i deg.

Historien utfolder seg i Firenze, hvor en ung mann er kommet til stedet i livet hvor han verken er fornøyd eller tilfreds. Tom er på søken etter formål med livet og har reist i Europa for å finne svar. I Italia tar en eldre herre kontakt med Tom. Denne herren viser hvordan han kan finne sitt formål i livet, «The Angel Inside». Ved å bruke Michelangelo sin metode til å skulpturere en marmorblokk til en fantastisk statue. Michelangelo setter fri engelen som finnes inne i marmorblokken. Han skulpturerer marmorblokken, akkuratt som vi kan skulpturere våre liv.

I følge Michelangelo trenger vi først å se engelen som er inne i marmorblokka, engelen som er inne i oss. Du kan bli utfordret til å finne og følge dine egne drømmer. I løpet av boka kan du også bli motivert til å beskrive ditt eget vakre selv. Kanskje finner du også glede over å ha funnet engelen som bor i deg for deretter å sette pris på dine indre styrker.

Boken tar for seg hvilke «forstyrrende» elementer som kan holde oss tilbake fra å leve livet vi drømmer om. Videre gir den oss innsikt i hvordan vi kan ta vekk de grove bitene i livet, forbedre livspopplevelssen vår, la oss lære av utfordringer og polere livet så det skinner.

Dersom du setter av ti minutter om dagen til denne novellen, vil du ha lest den på under to måneder. Du kan få innnsikt om deg selv og bli veiledet til å søke ditt livsformål. Du kan oppleve å nå opp til en «høyere hylle» i livet, se posten Å stå på de bøkene vi leser. Du vil tilegne kunnskap om deg selv, inspirasjon til å være mer enn du er og kanskje vil du få mot og motivasjon til å leve ut ditt livsformål.

Å stå på de bøkene vi leser

Noen mener vi er et resultat av de menneskene vi omgås og de bøkene vi leser. Dersom dette er sant burde vi vel bruke noe plass å diskutere temaene litt mer i dybden. Flere sierjo at ledere alltid leser bøker. Dette betyr at de som ønsker å utvikle seg til en leder burde lese bøker. En måte å nå opp til en høyere hylle, er å stå på de bøkene vi leser. Fra alle bøker jeg har lest er det noe jeg tar med meg og lærer. Det er helt fantastisk å kunne bli kjent med tankene til mennesker som har tråkket rundt i erfaringer på planeten før oss.

De bøkene du har tilgang på, men ikke leser hjelper ingenting. Bøker kan lære oss nye ferdigheter, de kan peke på store sannheter, vi kan få oppvåkninger fra bøker og vi kan argumentere med forfatteren. Å bli kjent med bøker kan gjøres på flere måter. Når jeg skulle lære meg sidemål, hørte jeg på lydbøker. En helt enkel, og for mange en god måte å tilegne seg kunnskap. Som regel foretrekker jeg å lese bøker og gjøre det alene, men noen bøker har det også vært nyttig å diskutere med andre som har lest den samme informasjonen. På den måten har vi vokst sammen gjennom å dele erfaringer og tanker med hverandre.

Den eneste måte å komme igang med å lese (dersom du ikke allerede gjør det), er å begynne. skaff deg en hvilken som helst lettlest bok. Sett av for eksempel ti minutter om dagen, gjerne på morgenen eller kvelden. Planlegg tiden din og følg opp planen. Når du er klar, begynner du å lese. Finner du en bok som gir verdifull bagasje og engasjerer, kan du oppleve å sette pris på disse minuttene med lesing. Dersom du leser om morgenen kan boken også følge deg og inspirere gjennom hele dagen.

Dersom du setter av ti minutter hver dag å leser kun to sider, vil du i løpet av to måneder ha lest en bok på 120 sider. Når boka gir deg verdifull innsikt, kan du legge den under dine føtter slik at du når til en hylle som er høyere oppe. Noen bøker vil engasjere til forandring, andre gir verdifulle tanker du kan bruke når du skal innvestere tid eller penger. Noen bøker viser hvordan du kan skape en formue, andre forteller om bedre helse. Alt du trenger å vite for å leve et fantastisk liv er skrevet ned. Det eneste du trenger å gjøre er å skaffe deg informasjonen og deretter følge opp med handling. Lykke til!